Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας - Η ανακοίνωση Bαρθολομαίου

Την χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το Οικουμενικό Πατριαρχείο


Στην παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, αποφάσισε να προχωρήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του αμέσως μετά το τέλος της Ιεράς Συνόδο.

Στο ανακοινωθέν του το Πατριαρχείο αναφέρει χαρακτηριστικά πως αποφάσισε: «νά ἀνανεώσῃ τήν ἤδη εἰλημμένην ἀπόφασιν ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς τήν χορήγησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας».

Επίσης γίνεται γνωστή η πρόθεση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως να επαναφέρει τον σχισματικό Πατριάρχη Φιλάρετο στην κανονικότητα της Εκκλησίας αλλά και τον σχισματικό Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Μαλέτιτς, της λεγόμενης «Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας».

Ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Πατριαρχεῖον

Ἀνακοινωθέν

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας κατά τάς ἡμέρας 9-11 τ.μ. Ὀκτωβρίου 2018. Κατ᾿ αὐτήν ἐξητάσθησαν καί συνεζητήθησαν τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

Τό ἱερόν σῶμα ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως καί διά μακρῶν μέ τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῆς Οὐκρανίας, παρόντων καί τῶν Ἐξάρχων τῶν ἀποσταλέντων εἰς Οὐκρανίαν, ἤτοι τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, καί, κατόπιν διεξοδικῶν συζητήσεων, ἀπεφάσισε:

1) Νά ἀνανεώσῃ τήν ἤδη εἰλημμένην ἀπόφασιν ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς τήν χορήγησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

2) Νά ἀνασυστήσῃ τό ἐν Κιέβῳ τό γε νῦν Σταυροπήγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἕν ἐκ τῶν πολλῶν ἐν Οὐκρανίᾳ Σταυροπηγίων Αὐτοῦ ἐκ τῶν παρελθόντων αἰώνων.

3) Κατά τάς κανονικάς προνομίας τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντι- νουπόλεως ὅπως δέχηται ἐκκλήτους προσφυγάς ἀρχιερέων καί ἄλλων κληρικῶν ἐκ πασῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, νά δεχθῇ τάς σχετικάς αἰτήσεις τοῦ Φιλαρέτου Ντενισένκο καί τοῦ Μακαρίου Μαλετίτς καί τῶν σύν αὐτοῖς, οἵτινες εὑρέθησαν ἐν σχίσματι ὄχι διά δογματικούς λόγους, καί νά ἀποκαταστήσῃ αὐτούς μέν εἰς τόν ἀρχιερατικόν ἤ ἱερατικόν αὐτῶν βαθμόν, τούς δέ πιστούς αὐτῶν εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν.

4) Νά ἅρῃ τήν ἰσχύν τοῦ Συνοδικοῦ Γράμματος Ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1686, τοῦ ἐκδοθέντος διά τάς τότε περιστάσεις, διά τοῦ ὁποίου ἐδίδετο, κατ᾿ οἰκονομίαν, τό δικαίωμα εἰς τόν Πατριάρχην Μόσχας νά χειροτονῇ τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτην Κιέβου, ἐκλεγόμενον ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ καί ὀφείλοντα νά μνημονεύῃ "ἐν πρώτοις" τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ἔνδειξιν κανονικῆς ἐξαρτήσεως.

5) Νά κάμῃ ἔκκλησιν πρός πάσας τάς ἐμπλεκομένας πλευράς νά ἀποφεύγουν καταλήψεις Ναῶν, Μονῶν καί ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων, ὡς καί πᾶσαν πρᾶξιν βίας καί ἐκδικητικότητος, εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου»

Aφαιρούν Μοναστήρια από την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία 

Kίνηση η οποία θα προκαλέσει άγρια σύγκρουση μεταξύ Βαρθολομαίου, Κιέβου και Ρωσίας είχαμε πριν λίγο καθώς ο Υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας αφαίρεσε Μοναστήρια της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και συγκεκριμένα τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου και τη Λαύρα Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ποτσάγιεφ.

Εκπρόσωποι της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μιλούν για κίνηση η οποία θα προκαλέσει συγκρούσεις ανάμεσα στον λαό καθώς όπως λένε ισοδυναμεί με διώξεις και υφαρπαγή περιουσίας!

Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι και από τα κορυφαία Ιερά σεβάσματα της Ουκρανίας και της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Είναι η καθιερωμένη έδρα και η κατοικία του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονουφρίου.

Ο αρχηγός του αντικανονικού «Πατριαρχείου Κιέβου» Φιλάρετος Ντενισένκο ζητούσε κατ' επανάληψη την παραχώρηση της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου στην υπ' αυτόν μερίδα.

Ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Γιουράς, ισχυρίστηκε πως το κάτω τμήμα των μεγαλύτερων Ιερών Μονών της Ουκρανίας, δηλαδή των Λαυρών Σπηλαίων του Κιέβου και Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αποτελεί περιουσία της Πολιτείας και παραχωρήθηκε στην Εκκλησία για 50χρονη ενοίκιαση.

«Οι δύο Λαύρες αποτελούν περιουσία της Πολιτείας...Η Πολιτεία τις έδωσε για ενοίκιαση και είναι προνόμιο των κρατικών οργάνων να αποφασίζουν για την περαιτέρω τύχη τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιουράς.

Ερωτηθείς σχετικά με τη μελλοντική «κατοικία του πατριάρχη της αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας» μετά την έκδοση Τόμου από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τη σύσταση μιας «Ενωμένης Εκκλησίας της Ουκρανίας» ο Α. Γιουράς απάντησε χαμογελαστός:

«Για φανταστείτε, οι μοναχοί της Λαύρας των Σπηλαίων μετά από μια ημέρα να έρθουν και να φέρουν τα κλειδιά του μοναστηριού, λέγοντας ότι είχαν σχετικό όραμα που τους είπε να προσχωρήσουν στην ενιαία τοπική Εκκλησία».

Επίσης, έκανε υπαινιγμό για τους μοχλούς πιέσεως, στους οποίους δύναται να καταφύγει η Πολιτεία, προκειμένου να πείσει την αδελφότητα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου να προσχωρήσει στη νέα εκκλησιαστική οντότητα:

«Εάν διαπιστωθεί ότι η παραχώρηση των Λαυρών για ενοίκιαση έγινε με παραβάσεις, αυτό μπορεί να αποτελέσει βάση για αναθεώρηση του σχετικού συμβουλίου».

Το περασμένο Σεπτέμβριο ο Ηγούμενος της Λαύρας Μητροπολίτης Βύσγκοροντ και Τσερνονπίλ κ. Παύλος ανακοίνωσε τις προθέσεις των Ουκρανών εθνικιστών να αρπάξουν τη Λαύρα και κάλεσε τους πιστούς να εντείνουν τις προσευχές τους για τα ιερά σεβάσματα της Ουκρανίας.

Για τον κίνδυνο καταλήψεως στις 14 Οκτωβρίου των Λαυρών των Σπηλαίων του Κιέβου και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ποτσάγιεφ δήλωσε ο Μητροπολίτης Μπορίσπολ και Μπροβάρυ Αντώνιος.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πιστοί της κανονικής Εκκλησίας θα προστατεύσουν τα ιερά τους.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Αντώνιος τόνισε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας κανείς δεν καλεί σε επίθεση, και γι' αυτό προειδοποιεί:

«Άνθρωποι, ο Θεός φυλάξοι, μη προχωρείτε σε μια κίνηση η οποία δύναται να οδηγήσει σε σοβαρές συγκρούσεις»

Μητροπολίτης Ιλαρίων: Κανένας λόγος αυτοκεφαλίας σε οποιαδήποτε Ουκρανική Εκκλησία

Ξεκάθαρα εναντίον της χορήγησης αυτοκεφαλίας σε οποιαδήποτε εκκλησία της Ουκρανίας τάχθηκε ο Μητροπολίτης Ιλαρίων, σε νέα παρέμβαση του για το φλέγον ζήτημα, το οποίο ταλανίζει το τελευταίο διάστημα την ορθόδοξη εκκλησία.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος χορήγησης της αυτοκεφαλίας σε οποιαδήποτε ουκρανική εκκλησία, διαμήνυσε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ και επικεφαλής του τμήματος Διεθνών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου της Μόσχας, Ιλαρίων.

Τόνισε δε, ότι «ακόμη και οι ομάδες αντιφρονούντων, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη νέα αυτοκέφαλη εκκλησία, δεν έχουν ενοποιηθεί ακόμη και δεν έχουν εκφράσει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το είδος της εκκλησίας που θα γίνει».

«Για παράδειγμα, ο αρχηγός των αντιφρονούντων, Φιλάρετος Ντενενισένκο, έχει φύγει για τις ΗΠΑ εδώ και τρεις εβδομάδες, και δεν έχει κάνει ακόμη επίσημα αποδεκτή την αποστολή των Έξαρχων από την Κωνσταντινούπολη» τόνισε, παράλληλα.

Και συνέχισε: «Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος χορήγησης αυτοκεφαλίας σε οποιονδήποτε στην Ουκρανία τώρα. Οι ουκρανικές αστικές αρχές θα το ήθελαν πολύ, αλλά η αυτοκεφαλία είναι καθαρά εκκλησιαστικός όρος».

Ο Μητροπολίτης, μάλιστα, έσπευσε να προσθέσει τα κάτωθι:

«Η Ουκρανία, ως ένα κράτος με μακρά αυτοκεφαλία, είναι ένα ανεξάρτητος κράτος. Αλλά η κατάσταση της εκκλησίας θα πρέπει να αποφασιστεί από την ίδια την εκκλησία. Και οι περισσότεροι πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδοξίας, οι οποίοι ανήκουν στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν θέλουν καμία αυτοκεφαλία. Δεν ζήτησαν αυτοκεφαλία και δεν θα λάβουν».* Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τις απόψεις του/της αρθρογράφου ή τα περιεχόμενα του άρθρου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια