Όροι χρήσης

Όροι χρήσης του ιστολογίου


Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστολογίου μου (https://StergioG.blogspot.com) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μου και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.
Σε αντίθετη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.
Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστολογίου μου. Το https://StergioG.blogspot.com (εφεξής για λόγους συντομίας StergioG) μπορεί οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του ιστολογίου μου.

 

Αποποίηση ευθύνης Δικτύου

 

Το StergioG, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του StergioG για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μου τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το StergioG, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Το StergioG σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη « ιών », είτε πρόκειται για το Δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

 

“Εξωτερικοί Σύνδεσμοι” (links) προς άλλα sites 

 

Το StergioG δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των άρθρων και των σχολίων συγγραφέων και σχολιαστών ή τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπω ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 

Cookies

 

Το StergioG ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Ο χρήστης με το παρόν συναινεί στη λήψη cookies προκειμένου να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

 


Μεταβατικές Διατάξεις

Το StergioG διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου και των όρων χρήσης ,όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση και πιστοποιείται δια μέσω της απλής ανακοίνωσης στο δικτυακό τόπο.

Η επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

StergioG

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια