Εντολή Μητσοτάκη για ελέγχους τήρησης ωραρίου στο Δημόσιο

Εστάλη εγκύκλιος στους φορείς

Τήρηση του ωραρίου στο Δημόσιο και καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες ζητεί με εγκύκλιό του που εστάλη στους φορείς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων που οι φορείς τους θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν, θα μετακινηθούν σε άλλες θέσεις. Επίσης, με άλλη εγκύκλιο ζητεί από τα υπουργεία επιτάχυνση των διαδικασιών.


Ο υπουργός τονίζει ξανά ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που οι φορείς τους θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν θα μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στον δημόσιο τομέα, ώστε να ανταποκρίνονται τα προσόντα και οι δεξιότητές τους στις πραγματικές ανάγκες του Δημοσίου.

Με εγκύκλιο του υπουργείου ζητείται από τους φορείς να στείλουν τις απαντήσεις τους σχετικά με την τήρηση του ωραρίου και την καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση orario@ydmed.gov.gr το αργότερο έως και την 8η Νοεμβρίου 2013.

Μέσω της εγκυκλίου, γίνεται γνωστό ότι για να διασφαλιστεί η τήρηση του ωραρίου εργασίας, επιβάλλεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Επισημαίνεται δε ότι «για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι φορείς, που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό-ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή του, δεδομένου ότι αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου, και να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου στην ως άνω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση».

Υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του είναι πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο θέτει τον υπάλληλο αυτοδίκαια σε αργία.

Με άλλη εγκύκλιο ο κ.Μητσοτάκης ζητεί από τα υπουργεία την αποτύπωση της πορείας υλοποίησης των καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών ή φορέων του δημοσίου τομέα, καθώς και την παροχή στοιχείων περί οικονομικού οφέλους από αυτές τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, η αποστολή της εγκυκλίου εντάσσεται στην ανάγκη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των καταργήσεων- συγχωνεύσεων, με τον εντοπισμό τυχόν καθυστερήσεων (όσον αφορά πχ στην ολοκλήρωση της διενεργούμενης εκκαθάρισης και των διαδικασιών τακτοποίησης του προσωπικού, στην αξιοποίηση των ιδιόκτητων κτιρίων και τη λήξη των μισθώσεων των μη ιδιόκτητων, στη διασφάλιση, μεταφορά και αξιοποίηση του κάθε είδους εξοπλισμού κλπ), καθώς και την επιτάχυνση, όπου απαιτείται, των προβλεπόμενων ενεργειών.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα υπουργεία υποχρεώνονται, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο υπολογισμός του όποιου δημοσιονομικού οφέλους προκύπτει από την προώθηση δράσεων κατάργησης ή συγχώνευσης υπηρεσιών και φορέων τους, να προβούν στη συμπλήρωση συγκεκριμένου πίνακα για τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν.

news.in.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια